Прибуток валовий: формула і значення

Прибуток валовий: формула і значення

Метою функціонування будь-якого підприємства, незалежно від його величини або сфери діяльності, є отримання прибутку. Цей показник можна назвати одним з найважливіших для аналізу ефективності роботи організації. Він дозволяє визначити, наскільки раціонально використовуються її засоби виробництва та інші ресурси — трудові, грошові, матеріальні. У загальному значенні можна розглядати прибуток як перевищення виручки над витратами і використаними для виробництва ресурсами. Проте в процесі фінансового аналізу розраховуються різні її види. Так, поряд з чистою визначається прибуток валова. Формула її розрахунку, а також значення відрізняються від інших різновидів доходу. При цьому вона відіграє одну з найважливіших ролей в оцінці ефективності роботи підприємства.

Поняття валового прибутку

Термін походить від англійського gross profit і означає сукупний прибуток організації за певний період. Визначається вона як різниця між отриманим доходом від реалізації і собівартістю виробленої продукції. Деякі плутають її з валовим доходом. Перший утворюється як різниця між виручкою від продажу товарів і витратами, пов’язаними з їх виробництвом. Інакше кажучи, він являє собою суму чистого доходу і заробітної плати працівників. Валовий прибуток підприємства, формула якої буде розглянута нижче, є меншою величиною. Вона утворюється після сплати податків (крім податку на прибуток) і вирахування витрат по оплаті праці. Тобто враховуються не тільки матеріальні, а все сукупні витрати, пов’язані з виробництвом.

Формула: валовий прибуток

Дана величина утворюється в результаті реалізації всіх видів продукції та послуг, а також включає в себе доходи від позареалізаційних операцій. Вона показує ефективність виробництва в цілому. Давайте подивимося, як розраховується прибуток валова. Формула має такий вигляд:

дохід від продажу (чистий) — собівартість реалізованого товару / послуг.

Тут слід внести уточнення. Чистий дохід обчислюється таким чином:

загальний дохід з продажів — величина знижок — вартість повернутого товару.

В цілому можна сказати, що даний вид прибутку відображає дохід по угоді без урахування непрямих витрат.

Валовий та чистий прибуток

Валовий прибуток враховує тільки прямі витрати. Вони визначаються залежно від галузі, в якій підприємство працює. Так, для виробника електроенергія, що забезпечує роботу обладнання, буде прямим витратою, а освітлення приміщення — накладними. Коли визначається чистий прибуток, обліковуються і непрямі витрати. Для її розрахунку може використовуватися прибуток валова. Формула має вигляд:

валовий прибуток — управлінські, комерційні витрати — інші витрати — податки.

Отриманий після виплати всіх цих платежів дохід є чистим і може використовуватися на різні потреби підприємства — соціальні, пов’язані з розвитком виробництва та ін.

Найважливішим показником ефективності виробництва на підприємстві є прибуток валова. Формула її розрахунку наведена в статті і відображає сукупну виручку, отриману від реалізації товару або надання послуг. Вона визначається з урахуванням прямих витрат організації і не включає непрямі. Таким чином, цей вид прибутку показує ефективність використання ресурсів, задіяних безпосередньо в основній діяльності підприємства.

*Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Ссылка на основную публикацию