Лизинг

Свободни да изживеем мечтите си.

Лизинг на лек автомобил представлява ползване на актива до пълното му изплащане. Клиентът избира, дали да придобие актива в края на лизинговия период.

Имам точния партньор за моето стопанство

Финансиране през УниКредит Лизинг по Европейски програми

Време е да погледна напред

Лизинг до 60 месеца за нови и 48 месеца за употребявани активи

Намерете това, от което имате нужда

Транспортни средства

Лизинг на леки, лекотоварни и товарни автомобили, камиони и автобуси. Широка гама лизингови продукти отговарящи на Вашите изисквания и нужди.

Оборудване

Финансиране на индустриално, специализирано оборудване и подемна техника. Комплексни оферти с възможност за избор на лихва — плаваща или фиксирана.

Селскостопанска техника

Финансиране на селскостопанска техника и прикачен инвентар. Широка гама лизингови продукти, съобразно изискванията и нуждите на клиента.

Недвижими имоти

Финансиране на недвижими имоти — сгради с търговско предназначение, офиси или производствени сгради, логистични центрове, многоетажни паркинги и други.

Употребявани активи

Възползвайте се от изгодните ни оферти за употребявани активи и стоки върнати от лизинг.

Лизинг „Donna“

Продукт, разработен слециално за дамите — Лизинг Donna. Управлявайте автомобила си със стил, присъщ само на жените!

Финансов лизинг с отворен край

Финансовият лизинг с отворен край дава избор да заплатите остатъчната стойност на актива и да го придобиете или да се откажете от това ваше право.

Финансов лизинг със затворен край

При лизинг със затворен край на клиента се издава фактура за останалата част от цената след предаване на лизинговия обект. ДДС е платим еднократно и авансово при предаване на актива.

Финансов лизинг със затворен край и капитализация на ДДС

ДДС се добавя към главницата и се разсрочва за срока на договора. Клиентът може да ползва данъчен кредит, като заплаща ДДС на УниКредит Лизинг разсрочено в месечните си вноски.

Оперативен лизинг

Оперативен лизинг е форма на договор за финансиране, при който срещу заплащане на месечни наемни вноски се използва актив за определен срок.

Флийт мениджмънт

Флийт мениджмънтът представлява управление на автопарка на дадена компания, включващо набор от функции, като финансиране и поддръжка на автомобила.

Финансиране по Европейски програми

Гъвкаво финансово решение за финансиране на дълготрайни материални активи по европейски оперативни програми.

Тарифа за таксите и комисионите на УниКредит Лизинг

Въпроси и отговори

Най-често задаваните въпроси относно закупуването на активи на лизинг

Полезни документи

Полезни документи, които ще ви улеснят при контактите ви с УниКредит Лизинг

Мисия и ценности

Мисията на УниКредит Лизинг е да създава висока стойност във времето за трите най-важни компонента на компанията: клиентите, служителите и акционерите.

Управление

Запознайте се с Управителния съвет на УниКредит Лизинг.

Правна информация

Фирмени данни и банкови сметки на УниКредит Лизинг

Свържете се с нас

Свържете се с УниКредит Лизинг

Станете наш партньор

УниКредит Лизинг притежава най-големия портфейл лизингови договори и предлага експертно сътрудничество на своите партньори

Лизинг „Donna“

Продукт, разработен слециално за дамите — Лизинг Donna. Управлявайте автомобила си със стил, присъщ само на жените!

Финансов лизинг с отворен край

Финансовият лизинг с отворен край дава избор да заплатите остатъчната стойност на актива и да го придобиете или да се откажете от това ваше право.

Финансов лизинг със затворен край

При лизинг със затворен край на клиента се издава фактура за останалата част от цената след предаване на лизинговия обект. ДДС е платим еднократно и авансово при предаване на актива.

Финансов лизинг със затворен край и капитализация на ДДС

ДДС се добавя към главницата и се разсрочва за срока на договора. Клиентът може да ползва данъчен кредит, като заплаща ДДС на УниКредит Лизинг разсрочено в месечните си вноски.

Оперативен лизинг

Оперативен лизинг е форма на договор за финансиране, при който срещу заплащане на месечни наемни вноски се използва актив за определен срок.

Флийт мениджмънт

Флийт мениджмънтът представлява управление на автопарка на дадена компания, включващо набор от функции, като финансиране и поддръжка на автомобила.

Финансиране през УниКредит Лизинг по Европейски програми

Гъвкаво финансово решение за финансиране на дълготрайни материални активи по европейски оперативни програми.

*Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Ссылка на основную публикацию