Формула валового прибутку

Формула валового прибутку

Розрахунок прибутку від реалізації продукції є важливою складовою частиною в процесі роботи підприємства. Даний розрахунок має специфічні особливості в залежності від сфери діяльності підприємства (виробнича сфера, сфера торгівлі, сфера послуг) і виду самої діяльності (промисловість і сільське господарство, транспорт, будівництво).

У виробничій сфері можуть бути використані чотири методи розрахунку прибутку від реалізації продукції:

1. Метод прямого розрахунку Згідно з методом прямого розрахунку планову суму прибутку обчислюють за окремими видами продукції, яку виробляють і реалізують на підприємстві. Розрахунок здійснюють на основі таких показників:

> плановий обсяг реалізації продукції відповідної номенклатури (асортименту),

> планова собівартість одиниці продукції,

> планова ціна (виробника) одиниці реалізованої продукції(ціна виробника її асортиментом.

Собівартість виробу 10 грн., ціна виробу 12 грн. Підприємство планує зробити і реалізувати 500 виробів. Необхідно розрахувати прибуток від реалізації продукції (планову).

Прибуток від реалізації одного виробу2 грн. (12 — 10 = 2). Прибуток від реалізації запланованої кількості виробів1000 грн. (500 o 12 = 1000).

2 варіант розрахунку:

Обсяг реалізації всієї кількості виробів — 6000 грн. (12 — 500 — 6000), а собівартість — 5000 грн. (10 * 500 = 5000).

Прибуток від реалізації запланованої кількості виробів -1000грн. (6000 —5000 = 1000).

Варто пам’ятати, що цей метод розрахунку застосовується при виробництві щодо невеликого асортименту продукції, та не дає можливості аналізувати вплив різних факторів на розмір прибутку від реалізації продукції.

2. Метод розрахунку на основі показника витрат на 1 грн, продукції- який використовується для розрахунку прибутку від випуску і реалізації продукції всього по підприємству.

Витрати на 1 грн. продукції в звітному періоді90 коп. Заплановано: обсяг реалізації продукції10000 грн., зниження витрат на 1 грн. продукції на 5 коп. Необхідно розрахувати прибуток від реалізації продукції (планову).

1 варіант розрахунку: Планові витрати на 1 грн. реалізованої продукції — 85 коп. (90 — 5 = 55/ Планова собівартість продукції 8500 грн. (10000 o 0,85 =

— 8500). Прибуток від реалізації продукції (планова)1500 грн. (10000 —

2 варіант розрахунку: Витрати на 1 грн. у майбутньому періоді 85 коп. (90 — 5 = 85). Плановий прибуток на 1 грн. 15 коп. (100 — 85 — 15). Плановий прибуток від реалізації продукції 1500 грн. (10000 o 0,15 = 1500).

Метод досить точний, однак, не дозволяє виявити вплив окремих факторів на обсяг прибутку від реалізації продукції та їх зміну.

3. Економічний (аналітичний) метод застосовується для визначення прибутку за порівнянною і непорівнянною продукцією. Він відрізняється від уже розглянутих методів розрахунку прибутку тим, що дає змогу визначити не тільки загальну суму прибутку, а й вплив на неї зміни окремих чинників: обсягу виробництва (реалізації) продукції, собівартості продукції, рівня оптових цін і рентабельності продукції, асортименту та якості продукції.

Розрахунок прибутку цим методом здійснюється окремо за порівнянною і непорівнянною продукцією в плановому періоді. Порівнянна продукція — це продукція, що вироблялася в попередньому періоді. Непорівнянна продукція — це продукція, що не вироблялася на підприємстві в попередньому періоді.

ЕКОНОМІЧНИЙ (АНАЛІТИЧНИЙ) МЕТОД РОЗРАХУНКУ ПРИБУТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

Для порівнянної продукції — яка випускалась у звітному році і буде випускатися у плановому

За оптовими цінами

Прибуток, (гр. 3 — гр. 2)

1. Залишки продукції на початок планового періоду

2. Випуск продукції у плановому періоді

3. Залишки продукції на кінець планового періоду

4. Реалізації продукції у плановому періоді, (1+2-3)

У першому випадку розрахунок прибутку від реалізації продукції припускає: визначення очікуваного базового прибутку і базової рентабельності.

Базовий прибуток — це прибуток від реалізації продукції в попередньому (базовому) періоді.

При її розрахунку здійснюється корегування базового й очікуваного прибутку з урахуванням факторів, що роблять вплив на прибуток винятково в базовому періоді (наприклад: зміна гуртових цін, рентабельності, собівартості по окремих видах продукції, припинення

*Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Ссылка на основную публикацию