Фондовая биржа

Фондовая биржа

Загальні збори акціонерів ПрАТ «Українська фондова біржа» відбудуться 27.04.2018р. >>>>

Проекти рішень питань, включених до проекту порядку денного >>>>

18.12.2017 р. зі складу членів УФБ виключено АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» (26520688).

13.10.2017 р. зі складу членів УФБ виключено ТОВ «КАЙДЗЕН КАПІТАЛ» (37962781).

До уваги членів УФБ! У зв’язку з закінченням дії ліцензії серії АВ №581214, виданої 26.04.2011р, УФБ з 25.07.2017р. тимчасово не провадить діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, яка визначена частиною 1 статті 20 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», до прийняття рішення Комісії про видачу нової ліцензії >>>>>

24.07.2017 року з біржового списку УФБ відповідно до п.19.17 Правил УФБ виключено акції іменні прості наступних емітентів: ПАТ «Успенський кар’єр» (код за ЄДРПОУ 00292117), ПАТ «Луганський енергозавод» (код за ЄДРПОУ 00178695), ПАТ «Луганськбудтранс» (код за ЄДРПОУ 05386978), ПАТ «Стахановське автотранспортне підприємство 10916» ( код за ЄДРПОУ 03113259), ПАТ «Попаснянське автотранспортне підприємство 10921 » (код за ЄДРПОУ 05524759 ) .

21.07.2017 року з біржового списку УФБ відповідно до п.19.20 Правил УФБ виключено акції іменні прості ПАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш» (код за ЄДРПОУ 00236062).

10.07.2017 року з біржового списку УФБ відповідно до п.19.20 Правил УФБ виключено акції іменні прості ПАТ «Вінницяфармація» (код за ЄДРПОУ 01974968).

26.06.2017 року з біржового списку УФБ відповідно до п.19.17 Правил УФБ виключено акції іменні прості наступних емітентів: ПАТ «Конструкція» (код за ЄДРПОУ 01412259), ПАТ «СK «СКАЙД» (код за ЄДРПОУ 16295210), ПАТ «НДПКІ «Вуглемеханізація» (код за ЄДРПОУ 24183643), ПАТ «ЛОД» ( код за ЄДРПОУ 02470773), ПАТ «Общепіт » (код за ЄДРПОУ 13410219 ) .

21.06.2017 року з біржового списку УФБ відповідно до п.19.17 Правил УФБ виключено акції іменні прості наступних емітентів: ПАТ «ЭЗЯБИИ» (код за ЄДРПОУ 00291405), ПАТ «Аудит податків та зборів України» (код за ЄДРПОУ 37855332), ПАТ «Податковий аудит України» (код за ЄДРПОУ 37814647), ПАТ «Завод «Артеммаш» ( код за ЄДРПОУ 14316190) .

Зміни у регуляторних актах

10 червня 2016 року набирають чинності Зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, які затверджені рішенням НКЦПФР від 12.04.2016 року №410 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.05.2016 року за № 705/28835). >>>>

НКЦПФР оприлюднила проект рішення Про затвердження змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками >>>>

з 11 травня 2016 року набирає чинності нова редакція Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, , яке затверджене рішенням НКЦПФР від 17.03.2016 року №309 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.04.2016 року за № 551/28681). >>>>

НКЦПФР оприлюднила проект рішення Про затвердження змін до Положення про функціонування фондових бірж >>>>

НКЦПФР оприлюднила проект Змін до Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності >>>>

*Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Ссылка на основную публикацию