Бипи

Биляна Гяурова-Вегертседер е един от учредителите на Българския институт за правни инициативи и понастоящем директор на института. Адвокат от 1999, регистриран медиатор от 2006. В периода 1999 – 2006 Биляна работи като правен експерт в екипа АBA/CEELI, където се занимава с администриране на грантове и работа по проекти, свързани с различни правни и законодателни инициативи, алтернативно разрешаване на спорове с акцент върху медиацията и реформа в юридическото образование. Биляна е регистриран обучител по медиация и осъществява обучения по медиация в страната и в чужбина. Тя е член на Управителния съвет на Националната асоциация на медиаторите. Като адвокат Биляна е консултирала различни проекти както на фирми, така и на други неправителствени организации. Има публикации най-вече в областта на алтернативното разрешаване на спорове.

Боряна Христова се присъедини към екипа на БИПИ през есента на 2012 г. като изследовател. Тя има магистърска степен по Право от Софийския университет и магистърска степен по Трудова и организационна психология от същия университет. Интересите й са насочени към съдебните изследвания и проучвания. Боряна има опит като стажант в различни съдилища. Участвала е в Стажантската програма на Софийски районен съд, последвано от стаж във Федерален съд в Съединените щати със стипендия от Комисия „Фулбрайт”. В периода 2014-2016 г. Боряна е координатор на проекта на БИПИ, посветен на съдебните заседатели. Участва в изготвянето на мащабен правен анализ на института на съдебните заседатели и на предложения за законодателни изменения в уредбата му. Съавтор е на методология за начално обучение на съдебните заседатели.

Неда Грозева работи в института от септември 2011 г. Притежава магистърска степен по Право oт НБУ и по Стратегически комуникации и информиране от УниБИТ. Преди да започне работа в неправителствения сектор стажува в правна фирма «Овчаров и Парушев». Алумна e на програмите U.S. Department of State International Visitor Leadership Program, Transparency International School on Integrity, International Summer School Sarajevo «Transitional Justice as a Response to Emerging Challenges in South-East Europe». Завършва курса «Corruption» при Wharton School of the University of Pennsylvania. Неда е създател на Alpha Ω Academy of Social Entrepreneurship. Работила е по изданията на «Индекс на реформа в прокуратурата» и «Преглед на съдебната реформа» в България и като консултант по множество проекти. Автор на становища и изследвания по темите институционална прозрачност, превенция и борба с корупцията.

Теодор Славев се занимава с провеждане на количествени и качествени изследвания и анализи в областта на политическата система и процес, правосъдието и съдебната реформа. Отговаря за мониторинга на парламентарните назначения. Специализира в подготовката и провеждането на застъпнически кампании и изграждането на граждански коалиции по различни теми. В момента е докторант по политология в УНСС, където разработва дисертационно изследване върху социалния капитал (социално, политическо и институционално доверие). Преди да се присъедини към екипа на БИПИ е бил експерт в Министерство на правосъдието (2011 — 2012 г.), където работи по Механизма за сътрудничество и оценка.

Цветомир Тодоров е част от екипа на БИПИ от 2012 г. Завършва право в Софийския университет «Св. Климент Охридски», а по настоящем е докторант в Института за балканистика към Българската академия на науките. Специализирал е международно право, балканска история и антропология в Гърция, Сърбия, Румъния и Турция. Автор е на анализи и статии в областта на съдебната реформа, правата на човека и религиозните взаимоотношения.

*Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Ссылка на основную публикацию